Cách tạo blog miễn phí

Submitted by admin on Tue, 06/06/2017 - 05:46

Nếu bạn hay đọc báo mạng giống mình và để ý 1 chút thì những trang tin về tài chính, doanh nghiệp rất hay có những tin phỏng vấn hoặc chia sẻ những kinh nghiệm thành công từ 1 số triệu phú tự thân nổi tiếng.

Nhưng nếu bạn tìm tòi sâu hơn 1 chút về những triệu phú này, bạn đều nhận ra 1 đặc điểm chung : “Họ đều có blog”.

Blog là một dạng của website, tồn tại dưới dạng nhật ký  trực tuyến, người viết blog có thể là 1 cá nhân  hoặc 1 tập thể viết tất cả những gì họ muốn. Nhưng chủ yếu mỗi blog thường đề cập về 1 hoặc 1 số lĩnh vực cụ thể và họ trình bày theo quan điểm cá nhân dựa theo kiến thức và sự tìm hiểu, quá trình trải nghiệm của họ.

Các bạn có thể xem các trang blog tại đây:

http://luuminhphuc.blogspot.com/

https://minhphuc151015.wordpress.com/

http://truonghongquyen1983.blogspot.com/

https://daophuongthaoblog.wordpress.com/

http://nguyenhongminh2410.blogspot.com/

https://nguyenhongminh2410.wordpress.com/

https://huongnhaidk.wordpress.com/

http://phuongnguyenlic.blogspot.com

https://phuongnguyen81.wordpress.com/

https://phongdvttth.wordpress.com/

http://thaihoalic.blogspot.com/

https://thaihoalic.wordpress.com/

http://nguyenhuonglic.blogspot.com/

https://nguyenhuong1507.wordpress.com/

http://phamtrinhlic.blogspot.com/

https://phamtrinhlic.wordpress.com/

http://phanthuyduong.blogspot.com/

https://phanthuyduongdot.wordpress.com/

http://tranngalic.blogspot.com/

https://tranngalic.wordpress.com/

http://trinhquynhanh.blogspot.com/

https://trinhquynhanhdot.wordpress.com/

https://lethiminhhang.wordpress.com/

http://tranthuonggiang.blogspot.com/

https://tranthuonggiang.wordpress.com/

http://thutranglic.blogspot.com/

https://thutranglic.wordpress.com/

http://nguyennhutranglic.blogspot.com/

https://nguyennhutranglic.wordpress.com/

http://hoanglenlic.blogspot.com/

https://hoanglenlic.wordpress.com/

https://phuonglantrancom.wordpress.com/

http://lanphuonglic.blogspot.com/

http://phuonglanlic.blogspot.com/

http://pncuongvnu.blogspot.com/

http://mylicweb.blogspot.com/

https://mylicweb.wordpress.com/

http://thuviendhqghn.blogspot.com/

http://nhbab.blogspot.com/

http://tailieudiachatvnu.blogspot.com/

http://dungtranlic.blogspot.com

http://toanlicvnu.blogspot.com

https://toannguyenhuydhqg.wordpress.com/

https://huelic.wordpress.com

http://huelic050385.blogspot.com

https://leminhthuvnu.wordpress.com

http://leminhthuvnu.blogspot.com/

https://thanhngahn68.wordpress.com

http://ngathanhnam.blogspot.com

http://haianhle83.blogspot.com

http://thanhhau1981.blogspot.com

https://trinhbac2017.blogspot.com/

https://chantroimoiweb.wordpress.com

https://funwithbooksweb.wordpress.com

https://thegioitrithucblog.wordpress.com

https://timhieuvetrithuc.wordpress.com

https://khotangtrithucblog.wordpress.com

https://trithucduongtoituonglai.wordpress.com

https://phamhongvan1985.wordpress.com

http://phamhongvan1985.blogspot.com/

https://dungdungsite.wordpress.com

http://phamthithu1977.blogspot.com/

https://thupt1977.wordpress.com/

http://songanhc.blogspot.com/

http://nbhanhsachlacuocsong.blogspot.com/

https://qtcntt.blogspot.com

http://hung3105.blogspot.com

http://thuvientailieukt.blogspot.com/

http://thuvienluathinhsu.blogspot.com/

http://yenhoanglic2017.blogspot.com/

http://bichhanh1980.blogspot.com/

http://lehaianh1983.blogspot.com/

http://hongluuthaibinh.blogspot.com/

http://hongvo250378.blogspot.com/

http://phuongloanlic.blogspot.com/

http://thuyduong82vnu.blogspot.com/

http://lehuedhkhxhnv.blogspot.com/

http://khanhdomaiphuong.blogspot.com/

https://lethivinhvnu.blogspot.com/

http://doanhung262vn.blogspot.com/

http://hueanhthuvien.blogspot.com/

http://lathiquyvnu.blogspot.com/

http://thuy240483.blogspot.com/

http://dieuhoavnu.blogspot.com/

http://ngavnulic.blogspot.com/

http://dieptrinh001122.blogspot.com/

https://thuychinh6256.wordpress.com/

http://thuychinh6256.blogspot.com/

https://bangyenvnu.wordpress.com/

http://bangyenvnu.blogspot.com/

https://ngothihuyen1971.wordpress.com/

http://ngothihuyen1971.blogspot.com/

http://minhnguyen2410.blogspot.com/

http://minhhongnguyen2410.blogspot.com/

http://phuongvnu-lic.blogspot.com/

http://phuongnguyenvnu-lic.blogspot.com/

http://kiendohuu.blogspot.com/

http://huongnhaibui.blogspot.com/

http://daothiphuongthao.blogspot.com

https://phunghuelic.wordpress.com/

http://tailieungonnguhoc.blogspot.com/

http://phuongvanvnu.blogspot.com/

http://tailieuvietnamhoc.blogspot.com/

http://phuongthaodao.blogspot.com/

http://thaophuongdao.blogspot.com/

http://thaodaophuong.blogspot.com/

http://tainguyenrick.blogspot.com/

http://khamphatt.blogspot.com/

http://minhthongtin2017.blogspot.com/

http://minhthongtin.blogspot.com/

http://lanttp.blogspot.com/

http://tailieuphapluatvnu.blogspot.com/

http://tainguyentrithuc.blogspot.com/

http://sehchan.blogspot.com/

http://chanseh.blogspot.com/

http://trangvanvnu-lic.blogspot.com/

http://minhphuongvnu-lic.blogspot.com/

http://minhthongtin0106.blogspot.com/

http://minhttin0106.blogspot.com/

http://hocthuattt.blogspot.com/

http://trithuctv.blogspot.com/

https://hongquyen83.wordpress.com

http://tranthunga1587.blogspot.com/

http://krystalsulli.blogspot.com/

http://sullikrystal.blogspot.com/

http://krystalsulli1994.blogspot.com/

http://minhttin0206.blogspot.com/

http://minhthongtin0206.blogspot.com/

http://minhtrangvnu.blogspot.com/

http://minhvanvnu.blogspot.com/

http://maianhd.blogspot.com/

http://ngatu1.blogspot.com/

http://trangvanminh.blogspot.com/

http://minhthongtin0506.blogspot.com/

http://minhttin0506.blogspot.com/

https://minhphuc151015.wordpress.com/

http://luuminhphuc151015.blogspot.com

http://nhatviet2505.blogspot.com