Phân tích ngành công nghiệp thuốc lá tại Việt Nam và lợi thế cạnh tranh của công ty thuốc lá Anh Mỹ tại Việt Nam

Submitted by admin on Tue, 06/13/2017 - 04:13

 

Title: A study on Tobacco industry in Vietnam and competitive advantages of British American Tobacco Vietnam (Phân tích ngành công nghiệp thuốc lá tại Việt Nam và lợi thế cạnh tranh của công ty thuốc lá Anh Mỹ tại Việt Nam) : Luận văn ThS. Kinh doanh và quản lý

Authors: Hà, Nguyên
Vũ, Xuân Quang
Ngô, Thi Ngọc Anh

Keywords: Công nghiệp thuốc lá
Kinh tế sản xuất
Quản trị kinh doanh
Việt Nam

Issue Date: 2007

Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Abstract: 116 p. + CD ROM
Trình bày cơ sở lý thuyết trong phân tích ngành công nghiệp thuốc lá tại Việt Nam và lợi thế, chiến lược cạnh tranh của công ty thuốc lá tại Việt Nam . Từ đó áp dụng cơ sở lý thuyết trong phân tích môi trường vĩ mô đối với ngành công nghiệp thuốc lá tại Vi (...)
Electronic Resources
Luận văn ThS. Quản trị kinh doanh -- Khoa Quản trị kinh doanh. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2007

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52920

Appears in Collections:HSB - Master Theses