Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Submitted by admin on Wed, 06/07/2017 - 06:24

 

Title: Một số giải pháp phát triển các khu công nghiệp tỉnh Bắc Ninh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế

Authors: Nguyễn, Đức long

Keywords: Kinh tế quốc tế
Bắc Ninh
Khu công nghiệp
Quản trị kinh doanh

Issue Date: 2007
2010-11-16
2013-12-01

Publisher: Đại học Quốc gia Hà Nội

Abstract: Phần mở đầu -- Chương 1: Những vấn đề chung về sự hình thành và phát triển các KCN trong quá trình CNH,HĐH nền kinh tế và mô hình áp dụng, lợi thế cạnh tranh bền vững -- Chương 2:Phân tích thực trạng phát triển các KCN tỉnh bắc ninh trong quá trình CNH,HĐH (...)
Electronic Resources

URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/52880

Appears in Collections:HSB - Master Theses